Vores samarbejdspartnere

I Solutio Gruppen anser vi et tæt samarbejde med handlekommunernes sagsbehandlere, distrikts-/retspsykiatrien, Kriminalforsorgen, Politiet og misbrugscentrene som en vigtig faktor for at nå gode resultater med vores beboere.

Det er vores grundlæggende tilgang, at et bredt spektrum af faglighed og erfaringer samt ”friske øjne” næsten altid vil give bedre behandlingsresultater. Derfor inviterer vi alle relevante parter til at deltage i netværksmøder, som vi tilpasser efter de enkelte beboeres situation og behov.

Det er også meget vigtigt for os at skabe og bevare en god og sund relation til beboernes familie og pårørende, da det er vores erfaring at dette gavner den enkelte beboers livskvalitet.