Handle- og udviklingsplaner

I Solutio Gruppen arbejder vi med udgangspunkt i kommunens/visiterende myndigheds overordnede mål, handleplan og bestillinger i forhold til den enkelte borger. På det grundlag udarbejder Solutio en udviklingsplan – så vidt muligt i samarbejde med beboeren – ud fra vores vurdering af beboerens egne ressourcer og niveau.

Vi lægger vægt på fremdrift i planerne, men anerkender også at selv små skridt fremad kan ha’ værdi for vores målgrupper.

Alle beboere gennemgås på vores daglige konferencer på alle vores botilbud. Vi vurderer seneste døgns hændelser og beboerens aktuelle tilstand/humør. Vi evaluerer løbende handle-/udviklingsplaner, og status på forløbet belyses på handleplansmøder med de samarbejdspartnere, der er relevante for den enkelte beboer.

Samarbejdsprocedurer

I Solutio Gruppen udarbejder vi naturligvis statusrapporter på alle beboere som minimum hvert halve år, som sendes til handlekommune-/visiterende sagsbehandler. Vi har desuden et tæt og godt samarbejde med Rets- samt Distrikspsykiatrien og KIF, der tilser beboerne på Solutio Gruppens opholdssteder og botilbud med aftalte intervaller.

Men det allervigtigste for Solutio er den løbende og situationsbestemte dialog med hjemkommunen og andre fagpersoner omkring den individuelle beboer.

Vi anser det som vores pligt at være på forkant med vigtig information om forandringer i beboerens situation og-/eller spørgsmål, der trænger sig på i den sammenhæng.

Derfor prioriterer Solutio Gruppens ledere og medarbejdere at være nemt tilgængelige på telefon og mail og hurtigt reagerende på alle henvendelse udefra omkring vores beboere.