Knap ét år efter, at Solutio Gruppen overtog Kongskilde Friluftsgaard syd for Sorø fra Naturstyrelsen åbnede vi 1. november 2017 et nyt botilbud for voksne med krævende psykiske og sociale problemstillinger.
Socialtilsyn Øst har godkendt Solutio Kongskilde, byrådet i Sorø Kommune har vedtaget en ny lokalplan for området – og de første beboere er flyttet ind i de smukke og ny-renoverede omgivelser.
Solutio Kongskilde får plads til i alt 16 beboere visiteret efter Servicelovens §107-108, når bostedet er fuldt udbygget, men allerede inden jul 2017 forventer Solutio Kongskilde at have plads til 8 beboere.
”Vores nye botilbud på Kongskilde vil blive drevet efter samme principper og på det samme faglige grundlag, som vi har anvendt med succes på vores botilbud i Egebjerg. Det er helt afgørende for os, at vores samarbejdspartnere og sagsbehandlere i kommunerne ved, hvad de kan forvente sig fagligt og
ledelsesmæssigt, når de placerer borgere på Kongskilde,” siger direktør i Solutio Gruppen, David Tønsberg.
Leder af Solutio Kongskilde er Ole Klausen, der i en lang årrække har været en fast del af medarbejderstaben i Egebjerg, og dermed kan sikre kontinuitet i behandlingsprincipperne på vores nye botilbud.
Samtidig er souschef Lotte Voss udnævnt til leder af Solutio Egebjerg.
Med åbningen af et nyt botilbud i Kongskilde etablerer Solutio Gruppen samtidig et fælles, centralt ledelses- og serviceteam, der fysisk er placeret på Kongskilde under ledelse af David Tønsberg, og som bl.a. varetager visitation af nye beboere til Solutio Gruppens forskellige botilbud.
”I takt med, at vi åbner flere botilbud i fremtiden, også med en lidt større spredning på målgrupper, er det vigtigt for både sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere, at vi i den fælles visitationsenhed finder det optimale botilbud til den enkelte borger, så vi kan tilbyde præcis det bomiljø og de personalemæssige kompetencer, som borgeren har brug for,” forklarer David Tønsberg.
Kommunale sagsbehandlere eller andre interesserede, der ønsker at se nærmere på indretningen af det ny botilbud og den smukke natur omkring Solutio Kongskilde er velkommen til at aftale besøg med David Tønsberg.

Kontakt direktør David Tønsberg, E-mail: david@solutiogruppen.dk, mobil: 25 85 38 19