I 2018 og 2019 gennemfører alle ledere og medarbejdere på Solutio Gruppens botilbud og opholdssteder et målrettet og special-designet uddannelsesprogram med i alt 20 kursusdage i kognitiv terapi og relationsarbejde i forhold til kronisk psykiatriske borgere. Målet er at give den fælles faglighed et markant kvalitetsløft og medarbejderne en værktøjskasse med veldokumenterede metoder og redskaber i arbejdet med de krævende beboer-målgrupper, som Solutio Gruppen har valgt at specialisere sig i.

”I løbet af de sidste par år er vi vokset fra ét bosted i Egebjerg til nu foreløbig 3 botilbud, og vi forventer at udviklingen fortsætter. Vores dygtige og engagerede medarbejderstab er årsagen til, at vi har kunnet vokse så stærkt – men nu skal vi ta’ næste skridt. Derfor investerer vi i at skabe en fælles kompetenceplatform med høj faglighed på tværs af bostederne i Solutio Gruppen. Det vil styrke vores professionalisme over for beboerne og vores samarbejdspartnere i kommunerne,” siger direktør David Tønsberg om baggrunden for det ambitiøse uddannelsesprogram, der kommer til at omfatte tæt på 50 ledere og fagmedarbejdere over en 2-årig periode.

Fælles faglig platform

Uddannelsesprogrammet er udviklet og målrettet til Solutio Gruppen i samarbejde med DambyHahn Erhvervspsykologi, der har en betydelig erfaring med at udvikle organisationer inden for det socialpsykiatriske område. Psykolog Rikke Hahn ser store fordele ved et internt uddannelsesprogram:

”Solutio’s medarbejdere kommer med forskellige faglige baggrunde som fx SoSu-uddannede, socialpædagoger, personer fra Kriminalforsorgen eller lærere. Dette spænd i faglighed er en stor styrke, men ved at give dem en fælles faglig platform målrettet de typiske psykiatriske udfordringer, som Solutios beboere kæmper med, bliver medarbejderne endnu bedre til at arbejde sammen som professionelle og levere endnu bedre ydelser til beboerne.”

Direkte brugbart

Før første hold i det omfattende uddannelsesprogram blev skudt i gang i januar, gennemførte social- og sundhedsassistent Dorte Boye som pilot-test hele DambyHahns åbne uddannelsesforløb inden for kognitiv metode og relationsarbejde i forhold til borgere med psykiatriske diagnoser.

”At få koblet den kognitive metode og de faglige værktøjer sammen med de psykiske problemstillinger som angst, depression, skizofreni, personlighedsforstyrrelser  – og nogle gange også misbrug – gør uddannelsen utroligt spændende og ikke mindst direkte brugbar i det daglige arbejde med vores beboerne. Og i takt med, at vi alle gennemfører samme uddannelse, vil vores samarbejde om beboerne blive endnu stærkere og bedre,” vurderer Dorte Boye.

Ved siden af de 18 uddannelsesdage og 2 dage til afsluttende gruppe-eksamen, gennemgår Solutio Gruppens ledergruppe et særligt forløb med fokus på deres ledelseskompetencer i forhold til uddannelsesprogrammet.