Historie, mission, vision og mål

Solutio blev etableret som et privat botilbud i Egebjerg i Odsherred i 2010 af en gruppe fagfolk med bl.a. Solutio Gruppens nuværende direktør, David Tønsberg. Baggrunden var mangel på botilbud, som er målrettet beboere med krævende psykiske lidelser, personlighedsforstyrrelser og måske også misbrugsproblemer.

Det er Solutio Gruppens mission at kunne rumme denne målgruppe, tilbyde dem døgnophold, individuel støtte, træning og beskæftigelse – og derigennem give vores beboere så mange “gode dage” som muligt.

I de første 12 år har Solutio oplevet en stor søgning til vores døgnpladser, og vi har desværre måttet sige nej til mange forespørgsler fra hjemkommuner. Derfor er det Solutio Gruppens vision og mål løbende at udvide antallet af botilbud, døgnpladser og beskæftigelses- og uddannelsestilbud målrettet de krævende beboere – både voksne og unge. Via etablering af foreløbig 3 botilbud er vi godt på vej. De enkelte botilbud understøttes af sundheds- og sygeplejefaglig ekspertise, strategisk ledelse og administrativ service i en central gruppeledelse og kompetence-team. Via datterselskabet Radix tilbyder vi også administrations- og serviceydelser til andre institutioner og bosteder.

Solutio Gruppen er medlem af de private bosteders faglige brancheforening LOS – læs mere på www.los.dk