Historie, vision og mål

Solutio blev etableret som et privat botilbud i Egebjerg i Odsherred i 2010 af en gruppe fagfolk med bl.a. Solutio Gruppens nuværende direktør, David Tønsberg. Baggrunden var mangel på botilbud, som kan rumme de mest krævende beboere med alvorlige psykiske lidelser, personlighedsforstyrrelser, ud ad reagerende adfærd, behandlingsdomme og ofte også misbrugsproblemer.

Det er Solutio Gruppens mission at kunne rumme denne målgruppe og tilbyde dem døgnophold, individuel støtte, træning og beskæftigelse.

I de første mere end 8 år har Solutio oplevet en stor søgning til vores  døgnpladser, og vi har desværre måttet sige nej til mange forespørgsler fra hjemkommuner. Derfor er det Solutio Gruppens vision og mål løbende at udvide antallet af botilbud, døgnpladser og beskæftigelses- og uddannelsestilbud målrettet de meget krævende beboere – både voksne og unge – via etablering af flere forskellige bo- og behandlingssteder. De enkelte botilbud kan så trække på faglig ekspertise og administrativ service i en central gruppeledelse og serviceteam.

Solutio Gruppen er medlem af de private bosteders faglige brancheforening LOS – læs mere på www.los.dk