Sultutio "Broen" - et opholdssted for unge-voksne

Solutio Broen er opholdssted/botilbud for dig og andre unge mellem 17 og 29 år, der kæmper med betydelige psykiske og sociale udfordringer  – og derfor har behov for at bo et sted, hvor der er pædagoger og andre  fagmedarbejdere med erfaring og faglig kompetence til at støtte og hjælpe dig med at håndtere problemerne, så du kan komme videre i en positiv retning med dit liv.

Inden vi i samarbejde beslutter, om du skal bo på Solutio Broen, er du velkommen til at komme på besøg sammen med din familie og din sagsbehandler. Vi bor på en 22 ha stor landejendom på Møllegårdsvej 25, 7 km nord for Nyborg.

Du får dit eget værelse som vi gerne vil hjælpe dig med at indrette. Du må naturligvis gerne have dit eget musikanlæg, TV, computer osv. med.

Når du bor på Solutio Broen er undervisning og uddannelse oftest relevant for dig. Måske er du i gang med STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) eller du deltager i vores beskæftigelsestilbud i frugtplantagen eller gartneriet – alt efter dine interesser og kompetencer. I løbet af de første 3 måneder efter du er flyttet ind, finder vi sammen ud af, hvordan din hverdag skal forme sig.

Som beboer på Solutio Broen får du tilknyttet en kontaktmedarbejder, som har særligt ansvar for at følge dig og som du altid kan henvende dig til, hvis du har problemer.

Du kan naturligvis efter aftale få besøg af din familie og venner eller besøge dem i weekender og ferier.

 

Mange aktivitetsmuligheder

På Solutio Broen lægger vi stor vægt på fritidsaktiviteter og socialt samvær med hinanden – det gi’r ”ro i hovedet” og skaber ny energi!

Vi ror havkajak, dykker, klatrer og kører mountainbike!

Vi laver mad og spiser sammen. Hygger os med TV, computerspil eller fodbold – eller ta’r i biografen! Vi ta’r også på ture og ferie sammen…

Læs mere om aktivitetsmulighederne her på hjemmesiden…

Du får indflydelse - men vi forventer også noget af dig

På Solutio tror vi på, at alle mennesker har gavn af at lytte til andre og selv blive hørt. Derfor lytter vi til dig, ligesom vi forventer at du lytter til os! Du skal selvfølgelig have indflydelse på din dagligdag på Solutio Broen, hvor vi sammen sætter nogle mål, vi kan støtte dig i og styre efter.

To gange om måneden holder vi Beboer-møde, hvor du kan ta’ emner op, du gerne vil have drøftet.

Hvis Solutio Broen skal være et rart sted at bo, er det nødvendigt, at vi hjælpes ad med at få dagligdagen til at fungere fx omkring madlavning, oprydning og rengøring.

Det er også vigtigt, at vi alle har en god tone over for hinanden – og at du viser respekt over for både med-beboere og personale.

Vi forventer også, at du gør, hvad du kan for at passe dine ting – f. eks. uddannelse og fritidsaktiviteter.

Vi har faktisk ikke ret mange regler på Solutio Broen, men én regel er vigtig og vi forventer, at du respekterer den:

Alt som er ulovligt i det danske samfund, er også ulovligt på Solutio Broen!

Det gælder f.eks. stoffer, våben, tyveri og anden kriminalitet. Det er heller ikke tilladt at drikke alkohol i huset, ligesom enhver form for fysisk eller psykisk vold eller krænkelser også er “no-go”.