Uddannelse - med individet i centrum

Solutio ”Broen” tilbyder vores beboere undervisning og uddannelse inden for rammerne af STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse med en varighed på op til 3 år. STU er målrettet unge under 25 år, der er færdige med folkeskolen, og ikke personligt, socialt og fagligt kan følge en traditionel  ungdomsuddannelse – men som ønsker og har mod på en praktisk tilrettelagt uddannelse med et kompetence-diplom som bevis på, hvad man har lært.

“Broens” STU har som mål, at den unge bliver i stand til at klare sig selv så godt som muligt i sit voksenliv: At få et job og kunne forsørge sig selv; måske komme videre med uddannelse fx FGU og EUG; kunne bo selv – eller fungere i bofællesskab med andre, lave mad, holde styr på sin økonomi, få et godt fritidsliv med sociale relationer osv. Metoderne er typisk praktisk bo-træning, praktisk undervisning, virksomhedspraktik og specialkurser,

På Solutio ”Broen” er vi rigtigt gode til at tilrettelægge individuelle STU-forløb. Vi tager altid udgangspunkt i, hvor den enkelte unge er i sit liv – fagligt, personligt og socialt. Sammen med beboeren og dennes UU-vejleder sætter vi nogle realistiske mål og finder undervisningsmetoder, der passer til den enkelte beboer.

Vi er godt klar over, at mange af vores unge har negative erfaringerne med skolesystemet. Derfor arbejder vi individuel eller i små grupper med 2-3 elever. Et typisk dagsprogram er ofte en blanding af undervisning i de boglige fag som dansk, matematik, engelsk, økonomi, naturlære og mere håndværksmæssige fag, aktiviteter og praktiske øvelser.

Vi prioriterer, at den unge bliver bedre til at arbejde sammen med andre og får et større selvværd. Vi lægger også stor vægt på, at beboeren stifter bekendtskab med jobmuligheder eller uddannelse, og ta’r  f.eks. på virksomhedsbesøg, ligesom vi samarbejder med lokale virksomheder om beskæftigelse og praktikforløb for vores beboere.

Vores 2 STU-linier

Vores STU indledes altid med et afklaringsforløb på 12 uger. Her vil den unge få mulighed for at afprøve de forskellige værksteder og teste sine interesser og faglige færdigheder på konkrete opgaver. Det hele ender op med, at vi sammen med den unge og dennes UU-vejleder laver en individuelt tilrettelagt  undervisning/uddannelsesplan.

STU Broen har 2 STU-linier, hvor vi har store fordele af vores 11 ha store frugtplantage og landbrugsjord:

Landbrugslinien

 • Grønsagsgartneri/frugtplantage
 • Værksted
 • Maskinlære
 • Dansk – Matematik – Engelsk

Salg- og designlinien

 • Design og produktion på eget værksted af fx smykker, kunsthåndværk, blomsterdekorationer, skilte/labels/brochurer
 • Design og produktion af salgs-emballager, gaveposer mv.
 • Salgsstrategi – salgskanaler – klargøring til salg
 • Dansk – Matematik – Engelsk

Som del af dit individuelle STU-forløb kan vi hjælpe dig til at opnå faglige kompetencer, så du senere kan prøve dig af i uddannelsespraktikker/job inden for bl.a.:

 • Landbrug/plantavl/frugtavl/blomsterdyrkning
 • Job som fx dyrepasser eller gartner
 • Lagerarbejde/transport-chauffør/pedel-arbejde
 • Salg, marketing, reklame

STU Broen gi’r dig også mulighed for at erhverve anerkendte beviser og certifikater, der kan understøtte din jobsøgning eller fortsat uddannelse som fx:

 • Kørekort til truck eller traktor og evt. bil
 • Hygiejnecertifikat/dyrepassercertifikat/høstcertifikat
 • Brug af diverse værktøjer

I den sidste del af Broens STU har vi altid fokus på supplerende uddannelse og jobsøgning også i tæt samarbejde med kommunernes jobcentre. Og en STU på Solutio Broen afsluttes med kompetence-diplom, eksamensfest og “hue”.