Uddannelse - med individet i centrum

Solutio ”Broen” tilbyder vores beboere undervisning og uddannelse.  Vi tager altid udgangspunkt i, hvor den enkelte unge er i sit liv – fagligt, personligt og socialt. Sammen med beboeren og dennes UU-vejleder sætter vi nogle realistiske mål og finder undervisningsmetoder, der passer til den enkelte beboer. Vi arbejder individuel eller i små grupper med 2-3 elever, og er ofte en blanding af boglig undervisning, praktiske aktiviteter og konkrete øvelser.

Vi prioriterer, at den unge bliver bedre til at arbejde sammen med andre og får et større selvværd. Vi lægger også stor vægt på, at beboeren stifter bekendtskab med jobmuligheder eller uddannelse, og ta’r  f.eks. på virksomhedsbesøg, ligesom vi samarbejder med lokale virksomheder om beskæftigelse og praktikforløb for vores beboere.

STU – et vigtigt værktøj

STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er målrettet de unge, der er færdige med folkeskolen, men ikke personligt, socialt og fagligt er i stand til at følge en almindelig ungdomsuddannelse, heller ikke med støtte. Beboere på Solutio Broen tilhører ofte denne målgruppen, og derfor er STU-forløb et vigtigt værktøj i vores arbejde med de unge og i samarbejdet med den unges sagsbehandler og UU-vejleder.

STU har som mål, at den unge bliver i stand til at klare sig selv så godt som muligt i sit voksenliv: Arbejde og kunne forsørge sig selv, kunne bo selv, lave mad, holde styr på sin økonomi, få et godt fritidsliv osv. Metoderne er typisk praktisk bo-træning, undervisning, virksomhedspraktik og specialkurser,

På Solutio ”Broen” er det en at vores spidskompetencer at tilrettelægge STU-forløb i tæt samarbejde med den unge og sagsbehandler/UU-vejleder og efterfølgende at sikre den praktiske gennemførelse i et årshjul, så målsætningerne så vidt muligt nås.