Beskyttet Beskæftigelse §103

Solutio “Broen” tilbyder Beskyttet Beskæftigelse efter Servicelovens §103 både til vores beboere på vores 8 døgnpladser og til borgere, der bor i egen bolig eller på andre botilbud/institutioner i Nyborg Kommune og de omkringliggende kommuner på Fyn. Det er en forudsætning for at komme i betragtning til en plads, at borgeren har betydelig nedsat fysiske eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer, der betyder, at vedkommende ikke kan varetage job på normale vilkår eller benytte tilbud efter fx, tilbud om aktivering, flexjob eller job med løntilskud.

Vores tilbud om Beskyttet Beskæftigelse §103 er primært bygget op omkring vores 11 ha store frugtplantage på Møllegårdsvej 25, Nyborg , hvor vi hvert år producerer og høster omkring 200 tons æbler og pærer. Frugten bli’r solgt dels som frisk frugt via detailhandlen og direkte til BtB-virksomheder men også til mostproduktion, hvor vi p.t. arbejder på at udvikle vores egen most-label. Vi kan også tilbyde Beskyttet Beskæftigelse i vores fælleskøkken som køkkenmedhjælp.

”Vi har en række ideer og visioner for vores Beskyttede Beskæftigelse fremover på Møllegårdsvej. Med en stor frugthøst  og muligheder for grønsagsproduktion året rundt vil vi også kunne levere bæredygtige råvarer til lokale hoteller og restauranter, ligesom vi også gerne vil ha’ direkte bod-salg fra ejendommen, ” fortæller daglig leder af Beskæftigelses-afdelingen Carsten Thrane.

Yderligere info om Beskyttet Beskæftigelse på Solution “Broen” fås hos:

Leder for beskæftigelsen Carsten Thrane

Uddannet pædagog – 20 års erfaring fra institutioner og bosteder.

Kontakt: mobil 5384 1213, carsten@solutiogruppen.dk.

Aktivering og samværstilbud efter SEL §104

Solutio “Broen” tilbyder også vores beboere og eksterne borgere aktivering og samvær efter Servicelovens §104. Formålet er at give borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer mulighed for at øge livskvaliteten via en hverdag med indhold, struktur og sociale relationer. Vi støtter borgeren i at opnå identitet, selvværd og tryghed og at bruge borgerens egne ressourcer bedst muligt.

De aktiviteter vi tilbyder borgeren udspringer i høj grad af de mange muligheder, som vores placering på den 22 ha. store landbrugsejendom på Møllegårdsvej åbner via vores frugtplantage, gartneri, kreative værksteder og de naturskønne omgivelser tæt på Storebælt.