Socialtilsyn Hovedstaden

Som alle andre private døgndækkede tilbud godkendt efter § 107 og § 108 i Lov om social service er Solutio Egebjerg godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden, der også løbende fører driftsorienteret tilsyn med Solutios virksomhed og én gang årligt udarbejder en tilsynsrapport ud fra en samlet vurdering af kvaliteten af Solutio’s tilbud.

Funktionen som Socialtilsyn Hovedstaden er placeret hos Frederiksberg Kommune på denne adresse:

Socialtilsyn Hovedstaden, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg

Læs tilsynsrapporterne om Solutio Egebjerg her