Socialtilsyn Øst

Som alle andre private døgndækkede tilbud godkendt efter § 107 og § 108 i Lov om social service er Solutio Egebjerg godkendt af Socialtilsyn Øst, der også løbende fører driftsorienteret tilsyn med Solutios virksomhed og én gang årligt udarbejder en tilsynsrapport ud fra en samlet vurdering af kvaliteten af Solutio’s tilbud.
Solutio er i oktober 2017 blevet regodkendt af socialtilsynet som værende et velledet, veldrevet og pædagogisk udviklende tilbud.

Funktionen som Socialtilsyn Øst er placeret hos Holbæk Kommune på denne adresse:

Socialtilsyn Øst, Jernbanevej 6, 3. sal, 4300 Holbæk

Læs tilsynsrapporterne om Solutio Egebjerg her