Socialtilsyn Øst

Som alle andre private døgndækkede botilbud godkendt efter § 107 og § 108 i Lov om social service er Solutio Kongskilde godkendt af Socialtilsyn Øst, der også løbende fører driftsorienteret tilsyn med Solutios virksomhed og én gang årligt udarbejder en tilsynsrapport ud fra en samlet vurdering af kvaliteten af Solutio Kongskildes’s tilbud.

Funktionen som Socialtilsyn Øst er placeret hos Holbæk Kommune på denne adresse:

Socialtilsyn Øst, Jernbanevej 6, 3. sal, 4300 Holbæk

Læs godkendelsen af Solutio Kongskilde her

Socialtilsyn Øst har oprettet en såkaldt whistleblower-funktion. Alle kan anonymt henvende sig, hvis man har oplysninger om et social tilbud fx Solutio Kongskilde, der kræver opmærksomhed eller handling.