Vores primære beboer-målgrupper

I Solutio Gruppen har vi fra starten i 2010 specialiseret os som botilbud for mennesker med krævende psykiske og sociale problemstillinger som fx diagnoser som:

  • Svært behandlelig skizofreni, manio-depressiv, psykoser
  • Forstyrrelser i personligheden
  • Dobbeltdiagnoser

Solutio kan og vil rumme beboere, der i perioder eller altid kræver ekstra medarbejderressourcer og kompetencer på grund af fx:

  • Udadreagerende adfærd
  • Retslige foranstaltninger som behandlingsdomme
  • Misbrugsproblematikker

Hvis en borger skal placeres på særlige vilkår som fx varetægtsfængsling i surrogat, kan Solutio godkendes som opholdssted efter ansøgning ved anklagemyndigheden i hvert enkelt tilfælde.

 

 

Vores pædagogiske værktøjer

Solutio arbejder kontinuerligt med individuelle udviklingsforløb, der på én gang kan medvirke til at give beboeren en oplevelse af livskvalitet og skabe fremgang – store som små skridt – i forhold til kommunens handleplan.

På Solutio er der plads til den enkelte beboers særlige behov og ønsker inden for strukturerede rammer. Vi benytter os af en række faglige tilgange i behandlingen som fx:

  • Relations-arbejde
  • ADL træning
  • Motiverende samtaler
  • NADA behandling

Hos Solutio har vi et klart mål om at give hver enkelt beboere så mange ”gode dage” som muligt. Udover et botilbud i trygge rammer og med faglig kvalitet tilbyder vi vore beboere beskæftigelse og aktiviteter, motion og friluftsliv, socialtræning og daglige samtaler og sund kost.