Vores primære beboer-målgrupper

I Solutio Gruppen har vi fra starten i 2010 specialiseret os som botilbud for mennesker med krævende psykiske og sociale problemstillinger fx diagnoser som:

 • Skizofreni, manisk/depressiv adfærd, angst og psykoser
 • Forstyrrelser i personligheden
 • Dobbeltdiagnoser

Solutio kan rumme beboere, der i perioder eller altid kræver ekstra medarbejderressourcer og kompetencer på grund af fx:

 • Udadreagerende adfærd
 • Retslige foranstaltninger som behandlingsdomme
 • Misbrugsproblematikker

Vores faglige værktøjer

I Solutio Gruppen arbejder vi kontinuerligt med individuelle udviklingsforløb, der på én gang kan medvirke til at give beboeren en oplevelse af livskvalitet og skabe fremgang – store som små skridt – i forhold til kommunens handleplan.

Fagligt arbejder vi på en kognitiv platform og benytter os af en række værktøjer i arbejdet med vores beboere som fx:

 • Kognitiv adfærds-terapi
 • Relations-arbejde
 • ADL træning
 • Motiverende samtaler
 • NADA behandling
 • Misbrugsadfærds-terapi

Vi efteruddanner løbende vores medarbejderstab i fælles uddannelsesforløb, der sikrer, at vi på alle vores botilbud og opholdssteder arbejder efter samme faglige grundprincipper.

Hos Solutio har vi et klart mål om at give hver enkelt beboere så mange ”gode dage” som muligt. Udover et botilbud i trygge rammer og med faglig kvalitet tilbyder vi vore beboere beskæftigelse og aktiviteter, motion og friluftsliv, socialtræning og daglige samtaler og sund kost.