RADIX - Administration og specialistservice til botilbud og opholdssteder

Solutio Gruppen har etableret et selvstændigt administrationsselskab – Radix Aps –  der servicerer alle vores lokale botilbud med fx administration, regnskabsassistance og økonomistyring, HR/personaleadministration samt en række specialistydelser.

Nu tilbyder Radix også disse ydelser til andre botilbud og opholdssteder i form af individuelle serviceaftaler, hvor det enkelte private botilbud/opholdssted på konsulentbasis kan tilkøbe præcis de ydelser og faglige spidskompetencer i præcis det omfang, man har brug for – og dermed undgå at forpligte sig med ansættelse af løntunge specialist-medarbejdere, som man måske ikke kan udnytte fuldt ud.

Ud over generelle administrative, regnskabs- og personalemæssige ydelser tilbyder Radix også en række specialistydelser som

  • Sygepleje – ergo/fysioterapi
  • Socialrådgiver
  • Psykoterapi – musikterapi
  • Marketing og kommunikationsrådgivning
  • Pedelfunktion

Du kan få mere information om Radix og vores ydelser på Radix’ egen WEB-site http://www.radixadm.dk

 

Flere fordele 

”Udfordringen for mange private botilbud og opholdssteder er, at Socialtilsyn, Kommunerne og SKAT stiller voksende krav til administration, dokumentation og faglighed på en række specialist-områder. Samtidig vil et privat botilbud helst bruge flest mulige medarbejderressourcer på beboerne – og det skaber ofte et dilemma for bostedets ledelse, som vi kan hjælpe med at løse” siger Mette Thomas, revisor, bestyrelsesformand i Solutio Gruppen og direktør for Radix.

Fordelen ved at indgå en serviceaftale med Radix er:

  • Aftalen designes målrettet efter den enkelte botilbuds behov = I betaler kun for de kompetencer og timer, I har brug for
  • Radix’ medarbejdere kender Servicelovens bestemmelser og de vilkår, som de private botilbud arbejder under – og har de relevante faglige kompetencer og praktisk erfaring

Du kan hente mere information om Radix her

Kontakt os

Vi tilbyder et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte jeres behov og evt. udarbejde tilbud på en serviceaftale med Radix.

Direktør Mette Thomas

E-mail: kontakt@radixadm.dk

Telefon: 88 449 549