Gruppeledelse og fælles kompetence-team

For at styrke Solutio Gruppens strategiske udvikling og fagligt understøtte de enkelte botilbud i gruppen
bedst muligt har bestyrelsen etableret en central gruppeledelse og et fælles kompetence-team.

Gruppeledelsen og det fælles kompetence-team varetager disse opgaver:

  • Strategisk udvikling af Solutio Gruppen i tæt samarbejde med bestyrelsen
  • Visitation af nye beboere til gruppens forskellige botilbud
  • Deltagelse efter behov i samarbejdet med handlekommunernes sagsbehandlere, distrikts-/retspsykiatrien, Kriminalforsorgen, Politiet og misbrugscentrene
  • Sygeplejefaglig og sundhedsmæssig støtte til vores botilbud og beboere
  • Sekretariatsmæssig service til gruppens botilbud på økonomi/bogholderi, IT
  • Vedligeholdelse af ejendomme/bygninger/udeanlæg
  • Kommunikation og markedsføring

Gruppeledelsen består af:

David Tønsberg | direktør

Forsvarets lederuddannelse. Uddannet fængselsbetjent med 15 års erfaring. Efteruddannelser- og praktisk erfaring inden for hospitals- og socialpsykiatrien. Solutio siden 2010, daglig leder i Egebjerg siden 2014, direktør for Solutio Gruppen siden 2016.

”Det motiverer mig at udvikle Solutio Gruppen i tråd med vores grundidé: Vi vil etablere og drive opholdssteder og botilbud, der kan rumme og opnå gode resultater for mennesker med særligt krævende psykiske og sociale problemstillinger. Det er en stor tilfredsstillelse at opleve, hvordan vore medarbejderes indsats gør en positiv forskel i beboernes liv.”

Mail: david@solutiogruppen.dk
Mobil: 25 85 38 19

profil_dt

Per Valter

Konst. Leder Solutio Egebjerg

Per Valter

Brian Jørgensen

Leder Solutio Kongskilde

Brian Jørgensen

Vivi Agernem

Leder Solutio "Broen"

Vivi Agernem

Medarbejdere i det fælles serviceteam:

 

Tine Heitmann | Medicin- og sundhedsansvarlig

Social- og sundhedsassistent siden 2008. Tiltrådt i Solutio Gruppen i 2016; har gennem en årrække erfaring fra somatikken, primærsektoren og psykiatrien.

Efteruddannelse: Grundkursus i Neuropædagogik, praktikvejleder-kursus, grundkursus i kost og ernæring, udvidet grundkursus i sårpleje, NADA øreakupunktur, grunduddannelse i kognitiv adfærdsterapi.

tine@solutiogruppen.dk

Mobil:54 58 00 45

 

Sine Pedersen | Medicin- og Sundhedsansvarlig

Uddannet social- og sundhedsassistent og sygeplejerske – 12 års erfaring.

Efteruddannelse: “Udvikling, forandring og innovation” samt “Ledelse i forandringsprocesser”. Kognitiv Grunduddannelse.

sine@solutiogruppen.dk

Mobil: 6177 1773

Klaus Glundø | Medicin- og Sundhedsansvarlig

Uddannet og autoriseret ambulancebehandler og lægeassistent siden 2002; 28 års erfaring fra beredskabsfaglige jobs. Voksenpædagogisk instruktøruddannelse.

Efteruddannelse: Kognitiv grunduddannelse. Grundkursus om psykisk sygdom. Kursus i spiseforstyrrelser. NADA øreakupunktur.

klaus@solutiogruppen.dk

Mobil: 5455 8225

Jette Wisborg | Sekretær

Kom til Solutio Gruppen 1. okt. 2016. Mange års erfaring med økonomi, bogholderi og administration bl.a. som skolesekretær i Køge Kommune, i fagforeningen HK og på revisionskontor.

jette@solutiogruppen.dk

Mobil: 40 20 58 91

Arbejdsmiljø repræsentanter

Sammi Sidan

AMR Solutio "Broen"

Sammi Sidan

Anette Hellgren

AMR Solutio Kongskilde

Anette Hellgren