Gruppeledelse og fælles kompetence-team

For at styrke Solutio Gruppens strategiske udvikling og fagligt understøtte de enkelte botilbud i gruppen
bedst muligt har bestyrelsen etableret en central gruppeledelse og et fælles kompetence-team.

Gruppeledelsen og det fælles kompetence-team varetager disse opgaver:

  • Strategisk udvikling af Solutio Gruppen i tæt samarbejde med bestyrelsen
  • Visitation af nye beboere til gruppens forskellige botilbud
  • Deltagelse efter behov i samarbejdet med handlekommunernes sagsbehandlere, distrikts-/retspsykiatrien, Kriminalforsorgen, Politiet og misbrugscentrene
  • Sygeplejefaglig og sundhedsmæssig støtte til vores botilbud og beboere
  • Sekretariatsmæssig service til gruppens botilbud på økonomi/bogholderi, IT
  • Vedligeholdelse af ejendomme/bygninger/udeanlæg
  • Kommunikation og markedsføring

Gruppeledelsen består af:

David Tønsberg | direktør

Forsvarets lederuddannelse. Uddannet fængselsbetjent med 15 års erfaring. Efteruddannelser- og praktisk erfaring inden for hospitals- og socialpsykiatrien. Solutio siden 2010, daglig leder i Egebjerg siden 2014, direktør for Solutio Gruppen siden 2016.

”Det motiverer mig at udvikle Solutio Gruppen i tråd med vores grundidé: Vi vil etablere og drive opholdssteder og botilbud, der kan rumme og opnå gode resultater for mennesker med særligt krævende psykiske og sociale problemstillinger. Det er en stor tilfredsstillelse at opleve, hvordan vore medarbejderes indsats gør en positiv forskel i beboernes liv.”

Mail: david@solutiogruppen.dk
Mobil: 25 85 38 19

profil_dt

Lotte Voss

Leder Solutio Egebjerg

Lotte Voss

Mobil: 2023 7486
Ole Klausen

Leder Solutio Kongskilde

Ole Klausen

Mobil: +31 32 60 46
Vivi Agernem

Leder Solutio "Broen"

Vivi Agernem

Mobil: +4058 8078

Medarbejdere i det fælles serviceteam:

dorte

 

Dorte Boye | Sygepleje \ sundhed \ medicinansvarlig

Social- og sundhedsassistent. Medarbejder på Solutio siden 2012. Har tidligere haft lignende job i psykiatrien. Mange års erfaring fra job i Falck.

Efteruddannelser: Recovery I Psykiatrien, Farmakologi I psykiatrien, NLP-Practitioner.

dorte@solutiogruppen.dk

Mobil: 21 44 53 73

Sine Pedersen | Sygepleje \ sundhed \ medicinansvarlig

Uddannet social- og sundhedsassistent – 10 års erfaring. Er i gang med videreuddannelse til sygeplejerske.

Efteruddannelse: “Udvikling, forandring og innovation” samt “Ledelse i forandringsprocesser”.

sine@solutiogruppen.dk

Mobil: 6177 1773

Jette Wisborg | Sekretær

Kom til Solutio Gruppen 1. okt. 2016. Mange års erfaring med økonomi, bogholderi og administration bl.a. som skolesekretær i Køge Kommune, i fagforeningen HK og på revisionskontor.

jette@solutiogruppen.dk

Mobil: 40 20 58 91

Arbejdsmiljø repræsentanter

Sammi Sidan

AMR Solutio "Broen"

Sammi Sidan

Kim Olsen

AMR Solutio Kongskilde

Kim Olsen

Henrik Edelved

AMR Solutio Egebjerg

Henrik Edelved