Tæt samarbejde med forældre og pårørende er vigtigt!

Når det bliver besluttet, at den unge skal flytte ind på Solutio Broen, er det altid resultatet af nogle grundige drøftelser mellem jeres familie,  kommunens sagsbehandler og ledelsen på Solutio.

Hvis den unge indtil nu har boet hos en plejefamilie, på en institution eller på et andet opholdssted er omvæltningen naturligvis ikke så stor, som hvis den unge har boet hjemme. Men uanset forhistorien er det vigtigt, at du som pårørende tror på, at Solutio Broen er det rigtige opholdssted/botilbud for den unge, og at du har tillid til os som samarbejdspartner.

Skal opholdet på Solutio Broen styrke den unges udvikling, kræver det en god og åben kommunikation mellem dig og os på Solutio Broen – og netop kommunikation og dialog prioriterer vi højt!

God indflytning vigtig

Allerede inden beslutningen om at den unge skal flytte ind på Solutio Broen, har I været på besøg hos os og set huset, opgivelserne og det værelse den unge skal flytte ind i. Du har haft et møde med leder Vivi Agernem og den pædagog, der bliver jeres kontaktpædagog. Vi har drøftet og aftalt hvordan den unges dage skal se ud i den første tid bl.a. omkring skole og/eller beskæftigelse og fritidsaktiviteter.

 

Din rolle som forældre/pårørende

Selv om den unge bor på Solutio Broen, har du naturligvis fortsat forældrerollen og den nære familierelation– selvom det måske ikke altid er nemt! Vi støtter op om, at du og den unge har en god kontakt til hinanden. Du kan altid ringe til den unge og til os, for at høre hvordan det går.

Den unge kan selvfølgelig komme hjem på weekend og i ferier, som det passer jer. Opstår der problemer når den unge er hjemme hos dig , er vi klar til at støtte dig og hjælpe dig med at finde en god løsning. Du kan kontakte os døgnet rundt.

Du er altid velkommen til at komme og besøge den unge – det plejer at være hyggeligt, når der er familie og venner på besøg.

Et par gange om året bliver du inviteret til et lille arrangement hos os, hvor der både er tid til hygge og evt. et møde om, hvordan det går.