Tæt samarbejde med beboerens pårørende er vigtigt!

Når det bliver besluttet, at en borger skal flytte ind på Solutio Broen, er det altid resultatet af grundige drøftelser mellem borgeren, dennes familie,  kommunens sagsbehandler og ledelsen på Solutio Broen.

Hvis den unge indtil nu har boet hos en plejefamilie, på en institution eller på et andet opholdssted er omvæltningen naturligvis ikke så stor, som hvis den unge har boet hjemme. Men uanset forhistorien er det vigtigt, at den unges familie/pårørende – og naturligvis sagsbehandleren – tror på, at Solutio Broen er det rigtige opholdssted/botilbud, og at parterne  har tillid til os som samarbejdspartner.

Skal opholdet på Solutio Broen styrke den unges udvikling, kræver det en god og åben relation mellem de pårørende og os medarbejdere på Solutio Broen – og netop den kommunikation og dialog prioriterer vi højt!

God indflytning vigtig

Allerede inden beslutningen om at den unge skal flytte ind på Solutio Broen, har I været på besøg hos os og set huset, opgivelserne og det værelse den unge skal flytte ind i. Du har haft et møde med leder Vivi Agernem og den medarbejder, der bliver jeres primære kontaktperson. Vi har drøftet og aftalt hvordan den unges dage skal se ud i de første 3 måneder bl.a. omkring uddannelse og/eller beskæftigelse og fritidsaktiviteter.

Derefter følger vi op med relevant info om, hvordan opholdet forløber, ligesom sagsbehandler og pårørende naturligvis er velkomne til at kontakte os med spørgsmål. På basis af vores fælles erfaringer fra den 12 ugers intro-periode beslutter vi fællesskab mål og perspektiver for den unges fortsatte ophold på Solutio Broen.

Din rolle som forældre/pårørende

Selv om den unge bor på Solutio Broen, har du naturligvis fortsat en særlig rolle som forældre/pårørende – naturligvis især hvis den unge er under 18 år.

På Solutio Broen har vi gode erfaringer med at samarbejde positivt med nærmeste pårørende. Dette gør vi ikke uden en fuldmagt fra beboeren, hvis vedkommende er myndig. En fuldmagt kan til enhver en tid trækkes tilbage.

Hvad samarbejdet fx i form af besøg, ferieophold eller telefonisk kontakt konkret skal gå ud på vil altid være efter beboerens/jeres behov og udmøntet i en individuel aftale. For os handler det om gensidig tillid, relation og tæt samarbejde så det bliver trygt og rart for beboeren og de pårørende.