Socialtilsyn Øst

Som alle andre private botilbud/opholdssteder godkendt efter § 107 og § 66 jf. Lov om social service er Solutio Broen (tidligere Skrøbelevhus) godkendt af Socialtilsynet. Geografisk burde Solutio Broen egentlig være placeret under Socialtilsyn Syd, men som del af Solutio Gruppen er tilsynet flyttet til Socialtilsyn Øst, der fører driftstilsyn med alle opholdssteder og botilbud i Solutio Gruppen. Socialtilsyn Øst udarbejder én gang årligt en tilsynsrapport ud fra en samlet vurdering af kvaliteten af Solutio’s tilbud.

Funktionen er placeret hos Holbæk Kommune på denne adresse:

Socialtilsyn Øst, Jernbanevej 6, 3. sal, 4300 Holbæk

Læs tilsynsrapporterne vedr. Solutio Broen her