Kanosejlads, gedefold og mad over bål er nogle af de aktiviteter, beboerne på Solutio Kongskilde nu kan tage del i. Gennem projekt ”Naturtryg” har bostedet fået nye faciliteter og personalet har fået bedre kompetencer til at tage beboerne med ud i den smukke natur omkring Kongskilde.

 Projekt ”Naturtryg”, der er økonomisk støttet af udlodningsmidler fra Friluftsrådet, har været berigende for det terapeutiske arbejde og skabt mere udeliv i hverdagen.

Støtte til trygge naturoplevelser

”Vi vil gerne have vores beboere mere ud i naturen, fordi ophold og aktiviteter i naturen gi’r gode oplevelser og livsglæde. Vores beboere kæmper med krævende psykiske og sociale udfordringer og har brug for støtte til at opsøge naturoplevelser. Derfor har en stor del af projektet været at inspirere og uddanne medarbejderne, så de trygt kan tage beboerne med ud i naturen”, fortæller projektleder Ole Klausen.

Solutio Kongskilde ligger syd for Sorø i bygningerne, der engang husede Kongskilde Friluftsgård. Med naboen Kongskilde Naturcenter som sparringspartner, var idéen at skabe trygge rammer for både medarbejdere og beboere for at kunne være mere ude i den flotte natur, der omgiver Kongskilde.

Medarbejderne har blandt andet været på kurser for kanoinstruktører, maritim førstehjælp og i, hvordan man sikkert kan lave mad over bål. De fysiske faciliteter på bostedets udearealer er også blevet forbedret. Der er blevet etableret, gedefold, shelters, højbede, sansehave med stilleplads, bålplads og motionssti.

”For vores beboere betyder det rigtig meget at kunne finde fred og ro udendørs som fx i sansehaven”, fortæller medarbejder Torben Syhler og tilføjer: ”Beboerne har stor glæde af gederne. De går ofte op i folden og giver dem græs og hø og snakker lidt med dem”. Projektet har skabt et fristed og samtidig åbnet op for nye aktiviteter i nærmiljøet uden at skulle arrangere transport til et andet sted.

Nye redskaber til det terapeutiske arbejde

Udendørsaktiviteterne har givet medarbejderne bedre redskaber til det terapeutiske arbejde. ”Når jeg taler med beboerne udenfor, får jeg ofte andre ting at vide end indenfor. Måske er det fordi, vi alle er mere afslappede, når vi er udenfor i naturen”, fortæller medarbejder Kent Christensen.

 Det er den socialøkonomiske virksomhed Elefantgården, der har bygget de nye udendørs faciliteter – og nu vil Kongskilde gerne ”betale lidt tilbage”:

”Vi inviterer Elefantgården og andre socialpsykiatriske dagtilbud og bosteder og deres beboere herned. Vi kan fx hjælpe med at sejle i kano og lave mad over bål. Det åbner så også døre til nye sociale kontakter og bekendskaber for vores beboere, som typisk ikke har så stor en berøringsflade. Samtidig kan vores medarbejdere møde andre kollegaer og dele erfaringer”, siger leder af Solutio Kongskilde, Brian Jørgensen.