VELKOMMEN TIL Solutio

I Solutio Gruppen har vi specialiseret os i mennesker med særligt krævende psykiske og sociale problemstillinger. På vores forskellige botilbud og opholdssteder har vi kompetencer og ressourcer til at rumme mennesker – både unge og voksne – med psykiske lidelser, personlighedsforstyrrelser, dobbeltdiagnoser og beboere med behandlingsdomme.

På tværs i hele vores organisation arbejder vi med 5 nøgleværdier: Selvbestemmelse og indflydelse – Respekt – Troværdighed – Faglighed – Åbenhed. Læs mere om dem her. Vi stræber efter at give vores beboere målrettet og fremadrettet behandling med udgangspunkt i den handleplan, som er aftalt med beboerens handlekommune.

Solutio Gruppens botilbud bygger på en socialpædagogisk tilgang. Vi har fokus på relations-arbejde, rummelighed, ADL-træning, motiverende samtaler og NADA-behandling.

Vi tilbyder vores beboere beskæftigelse og aktiviteter, masser af friluftsliv, sund kost, socialtræning og daglige samtaler – alt med et klart mål: At give hver enkelt beboer så mange gode dage som muligt.

INTRODUKTION TIL Solutio

Tæt samarbejde og god kommunikation med beboernes sagsbehandlere og handlekommuner har høj prioritet for Solutio. Det samme gælder Socialtilsynet, Kriminalforsorgen, Politiet, distrikts- og retspsykiatrien, misbrugscentre og andre samarbejdspartnere, som vi inddrager bl.a. via netværksmøder.

Læs og hør mere om Solutio Gruppen her på siden!