VELKOMMEN til Solutio Gruppen

I Solutio Gruppen har vi specialiseret os i mennesker med krævende psykiske og sociale problemstillinger. På vores botilbud og opholdssteder har ledere og medarbejdere kompetencer og ressourcer til at rumme og skabe de bedst mulige rammer for mennesker – både unge og voksne – med psykiske udfordringer, personlighedsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser.

Solutio Gruppens botilbud bygger fagligt på en kognitiv platform. Vi har fokus på relations-arbejde, rummelighed, ADL-træning, motiverende samtaler og NADA-behandling.

Vi tilbyder vores beboere beskæftigelsesmuligheder og aktiviteter, masser af friluftsliv, sund kost, socialtræning og daglige samtaler – alt med et klart mål: At give hver enkelt beboer så mange gode dage som muligt.

På tværs i hele vores organisation arbejder vi med 5 nøgleværdier: Selvbestemmelse og indflydelse – Respekt – Troværdighed – Faglighed – Åbenhed. Læs mere om vores værdier her.

INTRODUKTION TIL Solutio

Tæt samarbejde og god kommunikation med beboernes sagsbehandlere og handlekommuner har høj prioritet for Solutio Gruppen. Det samme gælder Socialtilsynet, Kriminalforsorgen, Politiet, distrikts- og retspsykiatrien, misbrugscentre og andre samarbejdspartnere, som vi inddrager bl.a. via netværksmøder.

Læs og hør mere om Solutio Gruppen  og vores botilbud her på siden!