Velkommen til Solutio "Broen" - Bosted for unge

Solutio ”Broen” er et socialpædagogisk opholdssted og botilbud for unge mellem 15 og 25 år med særligt krævende psykiske og sociale problemstillinger. Ud over døgnophold efter Servicelovens §66 og §107 tilbyder vi beskæftigelse og STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Vi har i øjeblikket ni døgnpladser.

Solutio Broen har til huse på en 3-længet gård i landsbyen Skrøbelev på Langeland, tæt på øens hovedby Rudkøbing og broen til Fyn/Svendborg. Vi hed tidligere ”Skrøbelevhus”, men er nu en del af Solutio Gruppen.

Når en borger bliver visiteret til at bo på Solutio Broen, kan årsagerne være mange, men ofte er det fordi forældre, plejefamilie eller opholdssted ikke længere kan håndtere de udfordringer og yde den støtte til en god udvikling, som den unges situation kræver. De bagvedliggende faktorer kan være  forskellige former for psykiske problemstillinger, udadreagerende adfærd  f.eks. i kombination med misbrugsproblemer – eller at den unge har fået en behandlingsdom. I Solutio Gruppen kan vi rumme disse unge borgere.

Grundig visitation og uddannelsesmuligheder

I Solutio Gruppen er vi meget grundige omkring visitationsprocessen, så vi sikrer os, at borgeren bliver tilbudt det helt rigtige opholdssted/botilbud.

For vores unge beboere vil STU og beskæftigelse ofte være et vigtigt element i handleplanen – og så er Solutio “Broen” det rigtige opholdssted. Vi underviser de unge individuelt eller i meget små grupper, hvor vi kan variere og gøre undervisningen levende.

STU-forløb i op til 3 år er den rigtige ramme for mange af vores beboere med det mål, at de kan udvikle sig og tilegne sig kompetencer til at tage ansvar for deres eget liv og udvikling.

Hør mere om, hvordan vi arbejder på Solutio Broen i den lille film oven for – og læs mere om os på de andre undersider i menu’en!