VELKOMMEN TIL Solutio

I Solutio har vi specialiseret os i mennesker med særligt krævende psykiske og sociale problemstillinger. På vores bo- og behandlingssteder har vi kompetencer og ressourcer til at rumme borgere med alvorlige psykiske lidelser, personlighedsforstyrrelser, dobbeltdiagnoser og beboere med behandlingsdomme.

Solutio er et døgndækket tilbud, godkendt efter § 107 og § 108 og et dagtilbud efter §103 i Lov om social service.

På Solutio har vi 5 nøgleværdier: Selvbestemmelse og indflydelse – Respekt – Troværdighed – Faglighed – Åbenhed. Vi stræber efter at give vores beboere målrettet og fremadrettet behandling med udgangspunkt i den handleplan, som er aftalt med beboerens handlekommune.

Behandlingen på Solutio bygger på en socialpædagogisk tilgang. Vi har fokus på relations-arbejde, rummelighed, ADL-træning, motiverende samtaler og NADA-behandling.

Vi tilbyder vores beboere beskæftigelse og aktiviteter, masser af friluftsliv, sund kost, socialtræning og daglige samtaler – alt med et klart mål: At give hver enkelt beboer så mange gode dage som muligt.

INTRODUKTION TIL Solutio

Tæt samarbejde og god kommunikation med beboernes sagsbehandlere og handlekommuner har høj prioritet for Solutio.

Det samme gælder Socialtilsynet, Kriminalforsorgen, Politiet, distrikts-/retspsykiatrien, misbrugscentre og andre samarbejdspartnere som vi inddrager bl.a. via netværksmøder.

Læs og hør mere om Solutio her på siden!