1. november 2022 flyttede bostedet Solutio ”Broen” fra Langeland til den 22 ha store landbrugsejendom Møllegårdsvej 25, nordvest for Nyborg. Flytningen var forberedt og planlagt gennem de sidste par år, men nu er landzonetilladelse, lejekontrakt på ejendommen og alle tilladelser fra bl.a. Socialtilsynet omsider på plads – og både ledelse, medarbejdere og beboere glæder sig meget over de nye omgivelser og muligheder på Fyn.

”For os er det en drøm, der omsider går i opfyldelse! Vi bor nu i landlige omgivelser på et fantastisk naturskønt sted, men samtidig tæt på Nyborg by og tilbuddene her. Den helt store gevinst er en 11 ha stor æble- og pæreplantage og tilhørende gartnerijord, så vi fremover kan tilbyde både vores 8 beboere og andre borgere fra området meningsfuld aktivitet og beskæftigelse med produktion af frugt og grønsager hele året rundt,” fortæller leder af Solutio ”Broen”, Vivi Agernem.

200 tons æbler og pærer årligt

Som socialpsykiatrisk døgnbemandet bosted er Solutio ”Broen” målrettet beboere i aldersgruppen 17-29 år, og alle 8 beboere og hovedparten af personalestaben er flyttet med fra landsbyen Skrøbelev på Langeland, hvor man har haft til huse de sidste 13 år. Inden flytningen er værelser og fællesarealer renoveret så rammerne nu fremstår knivskarpt. Udover de helt nye omgivelser tilbyder Solutio ”Broen”  fortsat beboerne STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) samt Beskyttet Beskæftigelse efter Servicelovens §103/104.

”Vi har masser af ideer og visioner for fremtiden på Møllegårdsvej. Med en frugthøst på ca. 200 tons årligt og muligheder for grønsagsproduktion året rundt vil vi også kunne levere bæredygtige råvarer til lokale hoteller og restauranter, ligesom vi også gerne vil ha’ direkte bod-salg fra ejendommen,” tilføjer Vivi Agernem.

Yderligere info hos:

Leder Vivi Agernem, mobil 4058 8078, vivi@solutiogruppen.dk

Daglig leder for beskæftigelsen Carsten Thrane, mobil 5384 1213, carsten@solutiogruppen.dk.