Det socialpædagogiske opholdssted for beboere i alderen 15-25 år, Skrøbelevhus, integreres 1. januar 2018 fuldt ud i Solutio Gruppen og skifter samtidig navn til Solutio ”Broen”. Opholdsstedet er målrettet ”unge-voksne” med særligt krævende psykiske og sociale problemstillinger og omfatter også tilbud om STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Siden efteråret 2016 har Solutio Gruppen haft et strategisk samarbejde med Skrøbelevhus, og det er de gode erfaringer herfra, der har fået parterne til at beslutte en fuld integration i Solutio Gruppen. Solutio ”Broen” er placeret på Langeland, tæt på broen til Fyn/Sjælland og har værelses-kapacitet til 9 beboere.

Gode resultater bag Solutio ”Broen”

”De positive erfaringer fra vores samarbejde gennem det sidste år, og interessen hos de kommunale sagsbehandlere, vores øvrige samarbejdspartnere og de unge selv, er baggrunden for at vi nu etablerer Solutio ”Broen” som et opholdssted/botilbud §66/107 med de mest krævende unge borgere som den primære målgruppe,” understreger direktør David Tønsberg om baggrunden for den fulde integration af det tidligere Skrøbelevhus.

Den unges handleplan har ofte STU som et vigtigt element, ligesom det at lære at fungere socialt vejer tungt i målsætningerne. Praktik og beskæftigelsestilbud på stedet og sammen med lokale virksomheder, er også et vigtigt element i tilbuddet til de unge beboere på Solutio ”Broen”. For de unge selv betyder det meget, at de bor sammen med andre jævnaldrende i stedet for mennesker, der aldersmæssigt kunne være deres forældre.

Erfarne medarbejdere følger med

”Vores nye navn symboliserer en ambition om, at vi meget gerne vil fungere som en ”bro” videre i livet for vores unge beboere og de ofte betydelige udfordringer, som de kommer med. For at lykkes er det afgørende, at man har medarbejdere med de rigtige kompetencer, erfaringer og mod på at håndtere udfordringerne. Derfor er vi rigtigt glade for at hele vores rutinerede medarbejderstab følger med over i de nye rammer,” fortæller leder af Solutio ”Broen”, Vivi Agernem.

I en lille film på www.solutiogruppen.dk/Solutio Broen fortæller Vivi Agernem mere om, hvordan hun og kollegerne arbejder med at give de unge beboere redskaber til at ta’ ansvar for deres eget liv, trods vanskelige vilkår.

Vi du vide mere om “unge-voksen” tilbuddet og Solutio ”Broen” så kontakt:

David Tønsberg, mobil 2585 3819 eller Vivi Agernem, mobil 40 58 80 78 – eller læs mere under menupunktet www.solutiogruppen.dk/Solutio Broen.